Bestyrelsesmøde d. 20.april 2017

 

Tilstedeværende: Benny, Kim, Steffen, Per, Lisbeth, Lars, John, Andreas og Janni

Gæst: Jesper Dannerfjord

 

Dagsorden:

 1. Organisering/opgavefordeling
  1. Hvem gør hvad?
  2. Motion
  3. Andre opgaver
   1. Licens: Overflyttelse af administrativ ansvar (v/Kim)
   2. Viceværter i klubhuset: arbejdsfordeling mellem Niels
    og Annie
    1. Tøjsponsorater 2018-20 (v/Kim og Steffen, John)
    2. Kommende aktiviteter (alle byder ind)
     1. Motion
     2. Børn/unge
     3. Bikepark Hammel
     4. Beredskabsplan ved uheld/ulykker for medlem/rytter (paradigme?)( v/ Lars) 
      1. Dato for næste møde 

Referat:

 

 1. 1.Økonomi: Status (Kim)

-          Der er i øjeblikket pres på de likvide midler. Det er derfor vigtigt, at vi får lukket nogle af vores sponsoraftaler.

-          De forskellige talentteams har brugt en del af deres penge på nuværende tidspunkt, hvilket er helt naturligt i forbindelse med sæsonstart.

-          Det er vigtigt, at de budgetansvarlige i udvalgene sikrer, at budgetterne ikke skrider.

-          Medlemstallet falder på motionssiden i øjeblikket.

 

 1. 2.Organisering/opgavefordeling.

 

Benny har forud for mødet informeret bestyrelsen om følgende:

 1. Hvem gør hvad?

-          Benny går af som formand grundet hans sygdom, og bestyrelsen vælger at udpege Jesper Dannerfjord som fungerende formand frem til generalforsamlingen i november. Det er vigtigt, at fastslå at dette blot er en midlertidig løsning frem til generalforsamlingen, og at det er nu bestyrelsens opgave at finde en løsning, der kan fungere efter generalforsamlingen.

-          Benny, Jesper og Kim sørger for at formidle om ændringerne til klubbens medlemmer og samarbejdspartnere.

-          Jesper orienteres om hvordan arbejdet er fordelt i bestyrelsen.

 1. 3.Motion (v/Per)

-          Mads Lund har trukket sig som formand for udvalget og David har også trukket sig for udvalgsarbejdet.

-          Lars, Jesper og Per sætter sig sammen og laver nogle spørgsmål til en undersøgelsen af trivslen i motionsafdelingen.

-          Arbejdsopgaverne er fordelt frem til sommerferien og vi afventer situationen i forhold ny formand.

 1. 4.Andre opgaver
  1. a.Licens, overflytte ansvar for administration mv fra Kim til ny person (v/Kim)

-          Andreas overtager opgaverne som licensansvarlig.

 1. b.Viceværter i klubhuset: arbejdsfordeling mellem Niels og Annie (v/Kim)

-          Kim indkalder til en møde om arbejdsfordelingen.

 

 1. 5.Sponsorstatus (alle byder ind)
  1. a.Tøjsponsorater 2018-20 (v/Kim og Steffen, John)

-          Der er efterhånden taget fat i alle tøjsponsorerne, og det tegner til, at de fleste aftaler forlænges, hvilket vil betyde, at vi kan beholde det nuværende design næste år.

 1. 6.Kommende aktiviteter (alle byder ind)
  1. a.Motion

-          Se punkt 3

 1. b.Børn/unge

-          Der holdes førstehjælpskursus d. 24. april

-          Der afholdes børn og unge samling med overnatning for MTB-ryttere d. 28. til 29 april i klubhuset.

 1. c.Bikepark Hammel

-          Der er arbejdsdag d. 29. april. Projektet tegner til at blive godt, og det kører planmæssigt.

 

 1. 7.Beredskabsplan ved uheld/ulykker for medlem/rytter (paradigme?)( v/ Lars) 

 

-          Lars har lavet et udkast til en meget overskuelig beredskabsplan, der anvendes i tilfælde af ulykker.

-          Tanken er at starte med at implementere planen der, hvor vi arbejder med børn og unge. Efterfølgende kan vi implementere den i klubbens øvrige arbejde.

-          Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor Jesper tilføjer nogle kommentarer.

 

 1. 8.Evt.
  1. Mail fra Sparekassen Kronjylland

-          De vil gerne komme ind og lave et arrangement sammen med vores medlemmer. Blandt andet har Vikingen været på tale som en gæst til et sådan arrangement.

-          Kim går videre med tanken og forsøger at stable noget på benene.

 1. b.Dato for næste møde

-          Næste bestyrelsesmøde er d. 7. juni kl. 19.

-          Lars tager kage med.

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
SCITEQ_logo
tikioeb 
barndt1
tn alpha
 Jydsk Bil-Indretning
Marcello
Skantag_logo
Lindberg

Klank Efterskole

tn borkop-cykler

tn FrodeLaursen
tn cj-juletraer
 Pedersen -Nielsen
Primaer logo positiv 
bikebird_logo
tn Byens Massør
 Konditorbageren
Slagteren 
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub