Der er ordinær generalforsamling mandag den 13. november kl 19.00 i klubbens lokaler.


Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt redegørelse for fremtidig planlagt virksomhed


3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 

4. Behandling af indkomne forslag

 

5. Fastsættelse af kontingent

 

 

6. Budget for det kommende år

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

 

9. Valg af revisor

 

10. Valg af revisorsuppleant

 

11. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 6 november.

 

Alle der er fyldt 14 år har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub