Bestyrelsesmøde d. 24. april 2019

 

Tilstedeværende: David Møller, Kim Ludvigsen, Lars Toft Pedersen, Janni Vestergaard Nielsen, Torben Severinsen, Tine Gamborg

Afbud: Niels Ove.

Kage: Kim

 

 

Referat

 

1. Nyt fra kasseren

a. Status på børneattester
⦁ Vi mangler 2 børneattester. David rykker de sidste to. (Modtaget efterfølgende)


⦁ Der er ikke sket det store rent regnskabsmæssigt, så vi venter til senere med en grundigere gennemgang.

 

 

 

2. Nyt fra formanden
⦁ Der er ikke noget nyt siden sidst.

 


3. Opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde


a. Plan for ”månedens frivillig”

⦁ Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. marts 2019 ”Udvalgene får på skift til opgave at vælge ”månedens frivillig”. Kim laver endelig plan. ”

⦁ Kim har lavet en plan for hvilke udvalg, der skal udnævne månedens frivillige. Derudover har bestyrelses en af månederne, hvor vi udnævner en frivillig.


b. Aktiviteter siden sidst i udvalgene

i. Sæsonopstart

⦁ Sæsonopstarten gik fint.

⦁ Vi har set en 4-5 nye på MTB-siden på B&U.

⦁ Vi har fået en masse nye voksne MTB-ryttere ifm. sæsonopstarten, hvilket er dejligt at se.

⦁ Der var generelt et pænt fremmøde til opstarten over hele linjen.

ii. Sporarbejde

⦁ Der er gang i sporarbejdet med kommunen som samarbejdspartner og øvrige interesserede fra lokalområdet. Klubben er repræsenteret af Krister og Tom i udvalget.

 


4. Lånecykler og regelsæt herfor

⦁ Der er behov for, at klubben laver et regelsæt for udlejning af lånecyklerne, da vi ellers mister overblikket over, hvor de er, og hvilken stand de er i.

⦁ Tine tager kontakt til Simon Nygaard, med henblik på at lave nogle nye retningslinjer på området.

 


5. Klubmodulet


a. Opdeling af medlemmerne.

⦁ Vi fastholder den nuværende struktur.

⦁ Vi ser på mulighederne for at placere hjemmesiden under klubmodulet.

 


6. Trænerbelønning


⦁ Bestyrelsen diskuterer de forskellige muligheder for trænerbelønninger.

⦁ Der er i bestyrelsen enighed om, at beslutningen om trænerbelønninger skal lægges ud i udvalgene, der vurderer om belønning af trænere fremmer medlemmernes interesse indenfor målgruppen i det enkelte udvalg.7. Eventuelt


⦁ Dato for næste bestyrelsesmøde: d. 22. maj kl. 19:30. Niels Ove har kage med.

⦁ Kagerækkefølgen: Lars, Janni, David, Torben, Kim, Niels Ove, Tine.

 

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub