Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2019

Tilstedeværende: Lars, Niels Ove, David, Tine, Torben og Janni Afbud: Kim Ludvigsen Referat

 

 

1. Nyt fra kasseren

 

- Vedrørende bilag til udbetaling (udlæg): Det er vigtigt, at folk sender bilagene i PDF-filer, og det skal fremgå hvorfra pengene skal tages, samt hvilket kontonummer pengene skal overføres til.  

 

 

 

2. Nyt fra formanden

 

a. Gadeløb i Hadsten o Løbet er d. 15. august 2019 og der er godt gang i planlægningen og markedsføringen.

 

b. E-cykling o Lars har været i kontakt med DCU omkring E-cykling (Cykling på home-trainer). Hammel CK har sagt ja til at være pilotklub på projektet, og Per Holler og Kim Knudsen går videre med dialogen DCU.

 

c. Medlemsundersøgelse o Lars har sagt ja til, at vi i Hammel CK gerne vil deltage i en players-first-undersøgelse. Tanken er, at sende spørgeskemaet rundt kort før generalforsamlingen, således at vi med udgangspunkt i svarene vil kunne tage en dialog på generalforsamlingen, om hvor vi gerne vil hen i Hammel CK.

 

 

3. Opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

 

a. Mandfolk på MTB
 
- Lars har holdt møde med folkende bag Mandfolk på MTB og Holger fra klubben, med henblik på at høre om konceptet og vurdere, om det er noget Hammel CK vil være med til at drive her i lokalområdet. Holger har sagt ja til at være med til at starte det op fra klubbens side af, sammen med nogle lokale borgere, der også deler interessen for holdet/konceptet. Opstarten bliver mandag den 12. August 2018

 

 

4. Generalforsamling – tanker herom

- Bestyrelsen drøfter, hvordan man kunne tænke sig at sætte rammerne for generalforsamlingen.

 

- Bestyrelsen beslutter, at generalforsamlingen bliver d. 14. november, kl. 19 i klubhuset som vaneligt.

 

 

5. Drøftelse om sponsorer og tøj efter 2020

 

- Bestyrelsen drøfter, hvordan det fremtidige sponsorarbejde kan håndteres, også i forhold til at der skal laves ny tøjaftale til sæsonen 2020.

 

 

6. Eventuelt

 

- Månedens frivillige: Bestyrelsen vælger juni måneds frivillige.

 

- Dato for næste bestyrelsesmøde: d. 12. august kl. 19:30. Niels Ove har kage med.

 

- Kagerækkefølgen: Lars, Janni, David, Torben, Kim, Niels Ove, Tine.

 

Sponsor

Boyum-IT-logo
tn Bbyens vvs
nytsyn-logo
GoForm-logo
Fricykler-logo
tikioeb 
barndt1
Marcello
Skantag_logo
Lindberg
tn FrodeLaursen
Primaer logo positiv 
tn Byens Massør
FavrskovPosten 
fair cykling

Hammel Cykle Klub